CENTRIFUGALNE P.T.O. (TRAKTORSKE) PUMPE ZA NAVODNJAVANJE
.
JEDNOSTUPANJSKE
 
Jednostupanjske centrifugalne PTO traktorske pumpe

Za sva pojašnjenja, dodatne tehničke informacije, kataloške listove,
pomoć pri odabiru ili konfiguraciji proizvoda
OBRATITE SE S POVJERENJEM
na naše kontakte.
ORION PRODUKT d.o.o. distibuira programe na područja Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH, Kosova, Crne gore i Makedonije.