HIDRO - TERMO - PROIZVODNJA - DISTRIBUCIJA

... s vama na zadovoljstvo kupaca i partnera od 1993. godine ...

     
PREGLED NAŠIH PROGRAMA ZA OBRANU OD POPLAVA I INTERVENTNE NAMJENE
MOBILNE PUMPE VELIKOG PROTOKA
SAMOUSISNE PUMPE I MOTO-PUMPE, "EASY" INTERVENTNE MOTO-PUMPE
SAMOUSISNE MOTO-PUMPE, MULTIFUNKCIONALNI MOBILNI SETOVI
kapaciteti crpljenja > 5.000 l/min
RASVJETNI TORNJEVI
 
"HFL" LINIJA PUMPI VELIKIH PROTOKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za sva pojašnjenja, dodatne tehničke informacije, kataloške listove,
pomoć pri odabiru ili konfiguraciji proizvoda
OBRATITE SE S POVJERENJEM
na naše kontakte.
ORION PRODUKT d.o.o. distibuira programe na područja Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH, Kosova, Crne gore i Makedonije.
Sve informacije i kontakti: oprema@orion-produkt.hr (e-mail) i +385 1 5510 765