ACQUACARD TM
potpuno automatizirani sustav za kontroliranu isporuku vode putem beskontaktnih Crpnih kartica
AcquaCard TM je sustav za optimizaciju procesa distribucije vode i maksimalno iskorištavanje vodnih resursa.
Korisnicima obračunavanje stvarno povučene količine vode
Pravična raspodjela vodnih resursa među korisnicima na temelju njezine sezonske raspoloživosti
Smjenski organizirana opskrba kako bi se postigla uravnotežena distribucija kompatibilna s operativnim kapacitetima mreže za navodnjavanje i dostupnim protokom
Rad bez potrebe za terenskom intervencijom osoba iz Ureda upravljanja vodom, minimiziraju se pogonski i troškovi upravljanja
Jednostavno upravljanje za korisnike i njihovo uključivanje u proces distribucije vode
Samostojeće nezavisne jedinice, bez potrebe za terenskim strujnim priključcima (napajanjima iz mreže)

AcquaCard TM je najnapredniji sustav za automatizaciju velikih mreža navodnjavanja, omogućuje kontrolu isporuka vode i naplaćivanje korisnicima na temelju količine zapravo povučene vode. To se može koristiti i na isporuke skupinama na razini pojedinačnog korisnika kao i na razini sektora, također.
Njegov rad se može provesti u potpunosti u Uredu upravljanja vodom. Nema potrebe za intervencijom na terenu bilo koje vrste.
Od 1994 sustav AcquaCard TM je odobren i prihvaćen od više od 30 talijanskih Upravljača vodom (uredskih uprava).
Do danas više od 60.000 korisnika povlači (crpi) vodu iz više od 35.000 isporučnih grupa instaliranih u područjima pod njihovim upravljanjem - (reference na upit).

 

AcquaCard TM sustav se sastoji od sljedećih elemenata:

AcquaFix - Nova grupa za isporuku vode na terenu
To je oprema za instaliranje u polju na TEE hidrante i uključuje :

Elektronski modul s mikroprocesorom i litij baterijom trajnosti najmanje 10 godina, lako zamjenjivom pošto se iscrpi. Stupanj zaštite IP65.
Monoblok hidrometar sastavljen od : hydroventila eliptičnog tijela bez opruge i volumetričkog vodomjera opremljenog s tangencijalnim obrtanjem, integrirani m uređajem za ograničavanje kapaciteta i cijevni nastavak za isporuku s brzom spojnicom, s nemogućnosti uklanjanja od strane neovlaštenih osoba
Pulsno vođen magnetski ventil (tip fluidnog odvajanja ) sa gumbom na dnu za ručni rad hidroventila. Hidraulički krug s "Y" ili filter zaštitom "prst" tipa.
Nerđajuću čeličnu kutiju za zaštitu unutarnjih komponenti protiv zlopotrebe i vandalizma i opremljenu zaključavanjem, brtvenim rupama i alarmom na otvaranju.

KeyCard - Nova elektronička beskontaktna crpna kartica

Ključ-kartica veličine poput kreditne kartice, ovaj uređaj omogućuje korisnicima povlačenje (crpljenje) vode.
Glavne značajke su sljedeće:
Beskontaktna, transponder tehnologija za spajanje na isporučnu jedinicu
Nije potrebno napajanje za njeno korištenje
Visoka sigurnost pohranjenih podataka
Stupanj zaštite IP67

PassCard - Nova polivalentna elektronska beskontaktna kartica
To je kartica, korištena od Ureda za upravljanje vodom, koja omogućuje pristup svim AcquaFix grupama. Pomoću ove kartice Ured za upravljanje vodom je u mogućnosti staviti u aktivnost AcquaFix, pročitati podatke o korisnicima povlačenja, intervenirati na operativnim parametrima i pokrenuti alarm protiv provale.
Nadalje PassCard omogućuje promjenu planiranja distribucije vode tijekom sezone navodnjavanja. Ako se pojavi bilo koji nepredviđeni nedostatak vode, moguće je intervenirati na AcquaFix grupi i prebaciti se od planirane distribucije na distribuciju na zahtjev.

 

PassCard plus+ - Novi polivalentni elektronički uređaj
Opremljen istim značajkama PassCard-a, uključujući također sposobnost za uzimanje i prijenos podataka Uredu za upravljanje vodom o količinama vode povučenim od pojedinačnih korisnika i praćenje evidencije povlačenja (crpljenja) napravljenih s AcquaFix grupe.

 

CardWriter - Novo sučelje za programiranje
Korišten od Ureda za upravljanje vodom, sučelja KeyCard i PassCard sa zaštićenim algoritmima. KeyCard i PassCard su programirani na osobnom računalu, bez CardWritera je nemoguće promijeniti ili mijenjati radne parametre.

AcquaSoft - softver za upravljanje
Omogućuje programiranje elektronskih kartica. Radi na aplikaciji Microsoft Windows koristeći standardni sustav baze podataka ( Microsoft Access i SQL Server ) Može biti prilagođen prema strukturi Ureda za upravljanje vodom i specifičnim zahtjevima.

 

Sustav AcquaCard TM, prema rasporedu uređenom od Ureda za upravljanje vodom, omogućuje:

Dodjelu svakom korisniku unaprijed definirane količine vode za navodnjavanje
Fiksirati maksimalnu vrijednost, bilo u volumenu ili u vremenskom trajanju, za bilo koje navodnjavanje. Korisnik može varirati vremena ili volumen unutar unaprijed određenog raspona.
Rotiranje rasporeda i vremna povlačenja
Dobivanje plaćanja unaprijed ( pre-paid ) za dodijeljene količine vode

 

U smislu operativnih značajki, AcquaCard TM sustav je karakteriziran kako slijedi:

Na svaki AcquaFix može pristupiti maksimalno 10 beskontaktnih elektronskih kartica ( ili 30 po većoj konfiguraciji)
Keycard može raditi na više od jednom AcquaFix, čak i u isto vrijeme i može se rotirati na različite načine za bilo koji od njih ( AcquaFix - multiple). To omogućuje korisniku da postavi program za
odgođeno vrijeme isporuke i za određeno vrijeme trajanja / volumen navodnjavanje
Svaki AcquaFix prihvaća samo KeyCards ( oznake) za koje je bio programiran.
Protok vode se aktivira stavljanjem keycard u traženu područje AcquaFix
Keycard se može ukloniti jednom kada je počela isporuka vode
Protok vode može biti zaustavljen postavljanjem keycard u odgovarajuće područje AcquaFix ili automatski s volumenom / vremenom.
AcquaFix i Keycard pamte sva povlačenja (crpljenja) koje obavljaju Korisnici
Nije potrebna terenska inspekcija ili nadzor za programiranje i raspoređivanje.
Neovlašteni pristup i otvaranje vrata AcquaFix grupe generira neposrednu blokadu grupe i zaustavlja isporuku vode. U namjeri reaktiviranja AcquaFix zahtijeva intervenciju osobe iz Ureda za upravljanje vodom pomoću PassCard-a ( ova alarm funkcija može biti omogućeno ili ne prema traženju Ureda za upravljanje vodom ).
Sustav ne treba nikakve vanjske izvore energije. Minimalni operativni život AcquaFix grupe je 10 godina.
Svaka AcquaFix jedinica je apsolutno samostalna i neovisna. Nije potrebna nikakva konekcija električnim kabelom na neku upravljačku jedinicu.
To omogućuje korištenje AcquaFix na postojećim mrežama za navodnjavanje.
Sve elektronske komponente sustava rade u temperaturnom rasponu od 0 ° C do 70 ° C. Stupanj zaštite je IP65.
Sustav AcquaCard TM je vrlo pouzdan; njegov dizajn i gradnja je izveden na temelju širokog iskustva stečenog po Nicotra SISTEMI u elektronskoj industriji.
Sustav AcquaCard TM je odobren i prihvaćen od visoko kvalificiranih javnih poduzeća.
AcquaCard TMsystem je patentiran i njegov zaštitni trgovinski znak je registriran.