VODOMJERI > Hidrometar
Mini-katalog
"HIDROMETRI
- vodič kroz proizvode " (pdf)

Klikni na sliku i pregledaj ili preuzmi
HIDROMETRI - vodič kroz proizvode
[IDR-RP]
[IER]
Hidrometer IER s okretnim zglobom i ovalnim ventilom. Zaštićeno patentom.